OCAUTO CASCOMINI CASCOAUTO SZYBA NNW  komunikacyjneASSISTANCE


Jesteśmy Multiagencją oferującą bardzo szeroki wachlarz ubezpieczeń, adresowany zarówno do Klientów indywidualnych, jak i do Firm.

Niewątpliwie naszym atutem jest fakt, że współpracujemy z czołowymi polskimi Zakładami Ubezpieczeń.

Na naszej stronie nie znajdziecie Państwo gotowej oferty, gdyż opierając się na przekonaniu, że każdy Klient ma inne potrzeby i plany, stawiamy na bezpośredni kontakt z Klientem. Pozwala to opracować optymalną ofertę „skrojoną” na miarę  Państwa oczekiwań. Dysponując najnowocześniejszymi narzędziami i  rozwiązaniami technicznymi  przygotowujemy i porównujemy oferty tak, aby przy zachowaniu najszerszej ochrony ubezpieczeniowej uzyskać dla Klienta jak najniższą cenę.


 • OC Ubezpieczenie OC chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie za posiadacza pojazdu na rzecz poszkodowanego
 • AUTO CASCO Przedmiotem ubezpieczenia jest dobrowolne ubezpieczenie pojazdu mechanicznego wraz z jego wyposażeniem. Zakres ubezpieczenia obejmuje: zniszczenia spowodowane zderzeniem z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu, szkody spowodowane zdarzeniami losowymi w szczególności: powodzią, zatopieniem, pożarem, piorunem, wybuchem , jak również szkody związane z  działaniem czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz, dewastacją, kradzież pojazdu lub jego części.

 • MINI CASCO W ramach Minicasco Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy  pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu albo utracie wskutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu zwierzętami lub osobami;
  • zdarzeń losowych, np. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwaniu lub zapadania się ziemi;
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;
  • działania osób trzecich, np. wandalizmu;
  • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej;
  • kradzieży pojazdu, lub jego części
  • uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia
 • AUTO SZYBA Ubezpieczeniem objęte są:  szyba czołowa, tylna i szyby boczne. W ramach ochrony Zakład Ubezpieczeń zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w pojeździe w razie jej uszkodzenia lub zniszczenia.

 • NNW komunikacyjne Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce lub poza jej granicami. Ochroną ubezpieczeniową objęci są kierowca oraz pasażerowie ubezpieczonego pojazdu.
 • ASSISTANCE W zależności od wybranego wariantu Ubezpieczyciel zapewnia:
  • holowanie lub naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia
  • pojazd zastępczy
  • noclegi lub kontynuację podróży
  • parking
  • opiekę nad dziećmi
  • opiekę nad zwierzętami
  • wymianę koła lub naprawę opony
  • doładowanie akumulatora
  • wymianę przepalonej żarówki
  • otwarcie samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków
  • pomoc w razie zgubienia, kradzieży, zniszczenia lub utraty kluczyków
  • dostarczenie paliwa,
  • transport medyczny
  • itp.
do góry