ubezpieczenia na życieOFE


Jesteśmy Multiagencją oferującą bardzo szeroki wachlarz ubezpieczeń, adresowany zarówno do Klientów indywidualnych, jak i do Firm.

Niewątpliwie naszym atutem jest fakt, że współpracujemy z czołowymi polskimi Zakładami Ubezpieczeń.

Na naszej stronie nie znajdziecie Państwo gotowej oferty, gdyż opierając się na przekonaniu, że każdy Klient ma inne potrzeby i plany, stawiamy na bezpośredni kontakt z Klientem. Pozwala to opracować optymalną ofertę „skrojoną” na miarę  Państwa oczekiwań. Dysponując najnowocześniejszymi narzędziami i  rozwiązaniami technicznymi  przygotowujemy i porównujemy oferty tak, aby przy zachowaniu najszerszej ochrony ubezpieczeniowej uzyskać dla Klienta jak najniższą cenę.

Jeśli jesteś osoba fizyczną posiadająca lub współposiadająca gospodarstwo rolne, jesteś ustawowo zobowiązany do ubezpieczenia budynków oraz odpowiedzialności cywilnej rolnika. Ubezpieczamy wszystkie budynki rolne: od mieszkalnych po stodoły, obory, budynki inwentarskie i inne. Natomiast  ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów szkód osobowych i materialnych wyrządzonych osobom trzecim spowodowanych przez ubezpieczonego jak i osoby zatrudnione  w gospodarstwie rolnym.

Ubezpieczenie na życie

Zasadniczym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, a tym samym zyskanie poczucia bezpieczeństwa. Przy gwałtownie wzrastającym tempie życia zapewnienie sobie komfortu psychicznego jest dość istotną sprawą. Można to uczynić niewielkim nakładem finansowym przez wykupienie polisy na życie.
Dzisiaj już dokładniej wiemy, że kupując ubezpieczenie własnego życia zabezpieczamy głównie najbliższych, a funkcja oszczędnościowa jest najczęściej tylko dodatkiem. Ubezpieczenia życiowe w obecnej rozwiniętej formie mogą być jak dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta, a ich główne cele to: ochrona i oszczędzanie

OFE


Otwarty Fundusz Emerytalny  /OFE/ zwany popularnie II Filarem
- to ubezpieczenia emerytalne dające możliwość długoterminowego gromadzenia i pomnażania kapitału z przeznaczeniem ich wykorzystania na emeryturze.

Fundusze emerytalne mają charakter otwarty, co znaczy, że każdy uprawniony może dowolnie wybrać fundusz, zaś fundusz nie może odmówić mu członkostwa. Istnieje również obowiązek przynależności do OFE dla każdej osoby objętej ubezpieczeniem społecznym urodzonej po 31 grudnia 1968 r. Osoba taka ma 7 dni od rozpoczęcia pracy na zawarcie umowy z którymś z funduszy emerytalnych. Jeśli nie podejmie takiej decyzji w terminie, ZUS wezwie ją najpierw do zawarcia umowy, a później przydzieli do losowo wybranego funduszu.

Członek OFE może zdecydować o zmianie funduszu. Decyzja o zmianie  oznacza przeniesienie  zgromadzonych środków w drodze tzw. wypłaty transferowej.

do góry